Monad; mimarlık, iç mekan tasarımı ve yapı kimliği alanlarında projeler geliştirir, uygulama ve kontrol yapar. Projeleri oluştururken, kullanıcının mekan algısı önceliği gözetilerek, mevcut yapı kısıtları, projenin gerekleri, fonksiyonların hiyerarşisi, sirkülasyon kurgusu ve ekonomik sınırlar gibi olguları ; tasarımın temel fikri haline getirir, özgün çalışır. Monad mimarlık üslup ve genel geçer eğilimlerin baskısı altında kalmayan, çağdaş, teknolojik, kent ve çevreye duyarlı bir tasarım anlayışı güder.

Merve AKAN BÜYÜKERGEN
Mimar

Merve DUYSAK
Mimar